Tin cậy

Papa's Scooperia To Go!

didduvelvet
29.68MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.0.1 2 tuần trước

Mô tả của Papa's Scooperia To Go!

-- ABOUT THE GAME --

You've lost your money and belongings while on a sightseeing trip to the big city, but Papa Louie is here to help: He's just offered you a job at his brand-new ice cream shop in Oniontown! You'll need to make and bake warm, gooey cookies, add scoops of delicious ice cream, and finish sundaes with syrups and toppings before serving them to your hungry customers.

-- GAME FEATURES --

NEW FEATURES - All of your favorite features from other versions of Papa's restaurants are now available in this "To Go" game, redesigned and reimagined for smaller screens!

SCOOPING SUNDAES - Use gestures to scoop dough for cookies and scoop ice cream for sundaes! Slide your finger across a bin of cookie dough to make the perfect dough ball, and tap to dip your dough into delicious cookie mixables. After baking, drag your finger in a circle to make scoops of ice cream to add on top of your cookie sundaes.

ORDER EVOLUTION - When customers like your sundaes and level up, they'll start ordering larger sundaes with two cookies and scoops! Keep impressing your customers until they order giant three-scoop sundaes. Some customers like picky Closers will even start out ordering larger sundaes.

CELEBRATE HOLIDAYS - As you reach new ranks, the seasons and holidays change in Oniontown, and your customers will order sundaes with new seasonal ingredients. You'll unlock new mixables, ice cream, syrups, and toppings for each holiday of the year, and your customers will love trying new flavors!SERVE SPECIAL RECIPES - Earn Special Recipes from your customers, and serve them as the Daily Special in the Scooperia! Each Special has a bonus you can earn for serving a prime example of that recipe. Master each special to earn a special prize!

CUSTOMIZE YOUR WORKERS - Play as Carlo Romano or Koilee, or create your own custom character to run the shop! You can also show off your holiday spirit with a massive variety of holiday outfits and clothing for your workers. Choose unique color combinations for each item of clothing, and create your own style with millions of combinations!

SPECIAL DELIVERY - When you start taking phone orders, customers can call to place their order, and you'll hire a Driver to help you take and deliver orders to their homes!

COLLECT STICKERS - Complete a variety of tasks and achievements while playing to earn colorful Stickers for your collection. Each customer has a set of three favorite Stickers: Earn all three and you'll be rewarded with a brand-new outfit to give to that customer!

DECORATE THE SHOP - Customize the Scooperia lobby with themed furniture and decorations for each holiday of the year! Mix and match your favorite styles, or add items that match the current holiday so customers won't mind waiting longer for their food.

CLIPPING COUPONS - Missing your favorite customer? Send them a coupon with the help of your friendly mailman, Vincent! Customers love a good deal, and will promptly arrive to order another sundae. Coupons are great for completing quests for Stickers and for strategically leveling up customers!

DAILY MINI-GAMES - Play Foodini's famous Mini-Games after each workday to earn new furniture for your lobby and new clothing for your workers.

-- MORE FEATURES --

Hands-on sundae shop in the Papa Louie universe

All new controls and gameplay features designed for smaller screens

Multi-task between making cookies, baking, scooping ice cream, and adding toppings

12 separate holidays to unlock, each with more ingredients

90 colorful Stickers to earn for completing tasks

Tons of furniture and clothing to decorate your shop and workers

116 customers to serve with unique orders

Use Stickers to unlock new outfits for your customers

Over 120 ingredients to unlock

** NOTE FOR TABLET USERS **

Papa's Scooperia To Go is designed especially for smaller screens, look for Papa's Scooperia HD for tablets!

- về các trò chơi -

Bạn đã mất tiền và đồ dùng trong khi trên một chuyến đi tham quan thành phố lớn của bạn, nhưng Papa Louie là ở đây để giúp đỡ: Anh ấy chỉ được cung cấp bạn một công việc tại cửa hàng kem hoàn toàn mới của mình trong Oniontown! Bạn sẽ cần phải thực hiện và nướng ấm, cookies dính, thêm muỗng kem ngon, và kết thúc sundaes với xi rô và toppings trước khi phục vụ cho khách hàng đói của bạn.

- TÍNH NĂNG GAME -

TÍNH NĂNG MỚI - Tất cả các tính năng yêu thích của bạn từ phiên bản khác của nhà hàng Papa của là bây giờ đã có trong "To Go" trò chơi này, được thiết kế lại và tưởng tượng lại cho màn hình nhỏ hơn!

Tát sundaes - Sử dụng cử chỉ để múc bột cho cookie và múc kem cho sundaes! Trượt ngón tay của bạn trên một thùng cookie bột để làm cho bóng bột hoàn hảo, và bấm để nhúng bột vào mixables Cookie ngon. Sau khi nướng, kéo ngón tay của bạn trong một vòng tròn để làm cho muỗng kem để thêm vào trên các sundaes cookie của bạn.

TRÌNH TỰ EVOLUTION - Khi khách hàng như sundaes của bạn và lên cấp, họ sẽ bắt đầu đặt hàng sundaes lớn hơn với hai tập tin cookie và muỗng! Giữ gây ấn tượng khách hàng của bạn cho đến khi họ đặt hàng sundaes ba muỗng khổng lồ. Một số khách hàng như Closers kén cá chọn canh thậm chí sẽ bắt đầu ra lệnh cho sundaes lớn hơn.

Mừng các ngày lễ - Khi bạn đạt cấp bậc mới, các mùa và các ngày lễ thay đổi trong Oniontown, và khách hàng của bạn sẽ ra lệnh sundaes nguyên liệu theo mùa mới. Bạn sẽ mở khóa mixables mới, kem, xirô, và toppings cho mỗi kỳ nghỉ năm nay, và khách hàng của bạn sẽ yêu cố hương vị mới!

 

PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT công thức nấu ăn - Kiếm Công thức đặc biệt từ khách hàng của bạn, và phục vụ họ như là đặc biệt hàng ngày trong Scooperia! Mỗi đặc biệt có một tiền thưởng bạn có thể kiếm được phục vụ một ví dụ tiêu biểu của công thức đó. Nắm vững từng đặc biệt để kiếm được một giải thưởng đặc biệt!

CUSTOMIZE LAO ĐỘNG CỦA BẠN - Chơi như Carlo Romano hoặc Koilee, hoặc tạo nhân vật riêng của bạn để chạy các cửa hàng! Bạn cũng có thể khoe tinh thần kỳ nghỉ của bạn với nhiều đồ sộ của trang phục kỳ nghỉ và quần áo cho công nhân của mình. Chọn kết hợp màu sắc độc đáo cho từng hạng mục của quần áo, và tạo phong cách riêng của bạn với hàng triệu kết hợp!

ĐẶC BIỆT GIAO HÀNG - Khi bạn bắt đầu nhận đơn đặt hàng điện thoại, khách hàng có thể gọi điện để đặt hàng của họ, và bạn sẽ thuê một điều khiển để giúp bạn đưa và nhận giao hàng đến nhà của họ!

THU THẬP dán - Hoàn thành một loạt các nhiệm vụ và những thành tựu trong khi chơi để kiếm Stickers đầy màu sắc cho bộ sưu tập của bạn. Mỗi khách hàng có một bộ ba Stickers yêu thích: Kiếm được cả ba và bạn sẽ được thưởng một bộ trang phục hoàn toàn mới để cung cấp cho khách hàng mà!

Trang trí CỬA HÀNG - Tùy chỉnh sảnh Scooperia với chủ đề đồ nội thất và trang trí cho mỗi kỳ nghỉ năm nay! Trộn và kết hợp phong cách yêu thích của bạn, hoặc thêm các mục phù hợp với kỳ nghỉ hiện nay vì vậy khách hàng sẽ không phiền chờ đợi lâu hơn cho thực phẩm của họ.

Clipping phiếu thưởng - Thiếu khách hàng yêu thích của bạn? Gửi cho họ một phiếu giảm giá với sự giúp đỡ của người đưa thư thân thiện của bạn, Vincent! Khách hàng yêu một việc tốt, và ngay lập tức sẽ đến để đặt hàng sundae khác. Phiếu giảm giá là tuyệt vời cho hoàn thành nhiệm vụ cho Stickers và cho chiến lược san lấp mặt bằng lên khách hàng!

NGÀY MINI-GAME - Chơi Foodini nổi tiếng Mini-Games sau mỗi ngày làm việc để kiếm đồ nội thất mới cho hành lang của bạn và quần áo mới cho người lao động của mình.

- nhiều tính năng hơn -

Hands-on cửa hàng sundae trong vũ trụ Papa Louie

Tất cả các điều khiển và gameplay tính năng mới được thiết kế cho màn hình nhỏ hơn

Multi-nhiệm vụ giữa làm bánh, nướng, tát kem, và thêm toppings

12 ngày lễ riêng để mở khóa, mỗi thành phần hơn

90 Miếng dán đầy màu sắc để kiếm được để hoàn thành nhiệm vụ

Tấn đồ nội thất và quần áo để trang trí cửa hàng và nhân viên của bạn

116 khách hàng để phục vụ với đơn đặt hàng độc đáo

Sử dụng Stickers để mở khóa trang phục mới cho khách hàng của bạn

Hơn 120 thành phần để mở khóa

** LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG TABLET **

Scooperia Papa của To Go được thiết kế đặc biệt cho màn hình nhỏ hơn, hãy tìm Scooperia HD Papa của cho máy tính bảng!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Papa's Scooperia To Go!

4.08
40
5
24
4
3
3
9
2
0
1
4

Đánh giá Papa's Scooperia To Go!

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Papa's Scooperia To Go!, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng didduvelvet
Cửa hàng didduvelvet 349 45.39k

Thông tin APK về Papa's Scooperia To Go!

Phiên bản APK 1.0.1
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Flipline Studios


Tải về Papa's Scooperia To Go! APK
Tải về